Energy Efficiency Directive (EED)

Uiterlijk 5 december 2015 moeten alle grote bedrijven in Nederland verplicht een energie-audit hebben uitgevoerd volgens de Richtlijn Energie-Efficiëntie, ofwel de Energy Efficiency Directive (EED). De audit moet het volgende inzichtelijk maken:

  • Er moet een analyse van het energieverbruik worden gemaakt;
  • Het energiebesparingspotentieel moet in beeld worden gebracht;
  • Lopende of geplande energiebesparende maatregelen moeten worden vermeld.

 

De audit moet elke 4 jaar plaatsvinden en moet worden uitgevoerd of worden getoetst door een onafhankelijke instantie. Green-Men kan deze EED voor u verzorgen en tevens de uitvoering van de uitkomsten voor u verzorgen.

Heeft u nog geen energie-audit laten uitvoeren neem dan contact met ons op!